“ถ้าคุณเรียนรู้ที่.........Best English.........คุณจะเป็นที่หนึ่งในภาษาอังกฤษ”

บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด

 สำหรับนักเรียนไทย


การพูดภาษาอังกฤษได้อย่างลงตัว

การฟังและทำความเข้าใจภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แบบ

 
ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวไทยและผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจ

ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ - ฟัง/พูด

                                                      

           

 “Hello!  How are you?”                 “Hi! I’m fine, thank you”


คุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษ?             เมื่อคุณฟังคุณเข้าใจไหม?                                              
             เมื่อคุณพูด ที่คุณจะเข้าใจ?     


การออกเสียงของคุณชัดเจนหรือไม่?        

   
คุณต้องการปรับปรุงการใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่?


ราคาเริ่มต้นที่ - 200 บาท 1 ชั่วโมง (โปรดดูด้านล่าง)

ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด สอน

การแปลงทุกวัน

การเจรจาธุรกิจ 

เริ่มต้นของภาษาอังกฤษ

  ภาษาอังกฤษระดับกลาง

~ มุ่งเน้นไปที่ ~

การสะกดคำ    ไวยากรณ์    วรรคตอน    การอ่าน   การเขียน

~ ราคา ~
(1:1 อาจารย์ / นักเรียน)

ฝึกสนทนา
 = 
ฟรี 1 ชั่วโมง (1:1)

ระดับเริ่มต้นและระดับประถม

200 บาท 1
  ชั่วโมง (1:1)


ระดับกลาง = 300 บาท 1  ชั่วโมง (1:1)โปรดติดต่อเราเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของคุณ

โดยโทรศัพท์

+66 (0)61 - 7171756


(การพูดภาษาไทย)


โดยอีเมล

bestenglish@prsproof.com

ขอให้มีวันที่สุดพิเศษ!ไปที่เวอร์ชันภาษาอังกฤษ